ARHIV NOVIC

Prijava potreb po štipendiranju v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16

Prijava potreb po štipendiranju v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16

23. januar 2015 | Novice

Iz RASR, Razvojne agencije Savinjske regije obveščajo, da za Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16 (RŠS 2015/16) začenjajo s postopkom zbiranja potreb po kadrovskem štipendiranju. Na spletni strani www.rasr.si je objavljen »Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/16«. Javni poziv je odprt do 31.1.2015. Prijava je za […]

Preberi vse

2.FAZA RAZVOJA NOVIH ITP PROJEKTA:  DOŽIVETJA RAZPRŠENEGA HOTELA

2.FAZA RAZVOJA NOVIH ITP PROJEKTA: DOŽIVETJA RAZPRŠENEGA HOTELA

2. oktober 2017 | Novice

Pred začetkom sodelovanja z izbranimi ponudniki doživetij in delovanja skupnega digitalnega prodajnega orodja EXPERIENCE SLOVENIA s katerim želimo razširiti in povezati prodajo vaše turistične ponudbe z ostalo turistično ponudbo v projektu DOŽIVETJA RAZPRŠENEGA HOTELA vas vljudno vabimo, na predstavitev vaše vloge in usposabljanje za izvajanje vaše dejavnosti pri PRODAJI in OBLIKOVANJU TURISTIČNIH PROIZVODOV V DESTINACIJI […]

Preberi vse

PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA IN NJENA ORODJA

PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA IN NJENA ORODJA

27. september 2017 | Novice

Razvojna agencija Sotla sodeluje kot partner v projektu z naslovom NOT GAP, projektu, sofinanciranim v programu Evropa za državljane, ki tvori mrežo organizacij civilne družbe in mest, ki sodelujejo pri oblikovanju različnih evropskih politik. Med aktivnostmi projekta smo morali partnerji v svoji državi izvesti lokalno kampanjo, delavnico, s predstavitvijo orodij participativne demokracije. Razvojna agencija Sotla […]

Preberi vse

PONUDBA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA NA 50. MOS

PONUDBA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA NA 50. MOS

11. september 2017 | Novice

Spoštovani, v času od 12. do 17. septembra 2017, vas vabimo, da se nam pridružite na 50. sejmu MOS v Celju, na razstavnem prostoru Obsotelja in Kozjanskega (dvorana C, prostor 24-26). Na razstavnem prostoru bomo vsakodnevno zagotavljali predstavitev ponudbe Obsotelja in Kozjanskega, tako boste lahko okusili lokalno kulinariko, spoznali pridelovalce/predelovalce, turistično ponudbo območja … VABLJENI! […]

Preberi vse

OBJAVLJEN JE DRUGI RAZPIS ZA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME ZA SAVINJSKO REGIJO ZA LETO 2017

OBJAVLJEN JE DRUGI RAZPIS ZA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME ZA SAVINJSKO REGIJO ZA LETO 2017

8. september 2017 | Novice

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je objavila drugi javni razpis za Regijske garancijske sheme za Savinjsko regijo za leto 2017. PREDMET Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije […]

Preberi vse

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

8. september 2017 | Novice

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je objavila javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji« za šolsko/študijsko leto 2017/2018. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske […]

Preberi vse

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

16. avgust 2017 | Novice

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti. Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so: javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, javni dijaški domovi, […]

Preberi vse

Javni razpis: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Javni razpis: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

9. avgust 2017 | Novice

Namen in cilji razpisa: Je spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah. Kaj je predmet razpisa: Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma […]

Preberi vse

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

9. avgust 2017 | Novice

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih […]

Preberi vse

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

7. avgust 2017 | Novice

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami (NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM […]

Preberi vse

Spremembe javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Spremembe javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

24. julij 2017 | Novice

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa: 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 114.500.000 EUR. Od tega je predvidoma: 85.875.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge); 28.625.000 EUR namenjeno izdajanju […]

Preberi vse