ARHIV NOVIC

Prijava potreb po štipendiranju v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16

Prijava potreb po štipendiranju v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16

23. januar 2015 | Novice

Iz RASR, Razvojne agencije Savinjske regije obveščajo, da za Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/16 (RŠS 2015/16) začenjajo s postopkom zbiranja potreb po kadrovskem štipendiranju. Na spletni strani www.rasr.si je objavljen »Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/16«. Javni poziv je odprt do 31.1.2015. Prijava je za […]

Preberi vse

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

16. avgust 2017 | Novice

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti. Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so: javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, javni dijaški domovi, […]

Preberi vse

Javni razpis: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Javni razpis: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

9. avgust 2017 | Novice

Namen in cilji razpisa: Je spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah. Kaj je predmet razpisa: Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma […]

Preberi vse

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

9. avgust 2017 | Novice

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih […]

Preberi vse

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

7. avgust 2017 | Novice

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami (NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM […]

Preberi vse

Spremembe javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Spremembe javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

24. julij 2017 | Novice

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa: 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 114.500.000 EUR. Od tega je predvidoma: 85.875.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge); 28.625.000 EUR namenjeno izdajanju […]

Preberi vse

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

13. julij 2017 | Novice

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa […]

Preberi vse

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022

13. julij 2017 | Novice

Razpisnik:Ministrstvo za infrastrukturo Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo tako daljinsko odčitavanje […]

Preberi vse

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

13. julij 2017 | Novice

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov […]

Preberi vse

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

13. julij 2017 | Novice

Razpisnik:Ministrstvo za infrastrukturo Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme […]

Preberi vse

Vabilo na delavnico “Digitalni marketing”

Vabilo na delavnico “Digitalni marketing”

3. julij 2017 | Novice

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. in Razvojna agencija Sotla vas v osmi sezoni izobraževanj »Mrežimo s podjetniškim znanjem« vabita na delavnico »Digitalni marketing«   Datum: četrtek, 06.07. 2017 Ura:      10.00 Kje:        Mrežni podjetniški inkubator Vrelec                Prvomajska 35, Rogaška Slatina  Predavateljica:    Tanja Fric, dipl.ekon.,podjetnica in ustanoviteljica podjetja Jesis-Tanja Fric s.p. , ki se več let ukvarja s socialnimi […]

Preberi vse