DIGITALIZIRANE KOLESARSKE IN KONJENIŠKE POTI (Obsotelje in Kozjansko)

si hr

DIGITALIZIRANE KOLESARSKE POTI

1. Kozjanski krog

2. Rogatec-Donačka gora-Rogatec

 3. Rogatec-Boč-Kostrivnica-Rogaška Slatina-Rogatec

 4. Olimje-Podčetrtek-Vonarje-Rogaška-Mestinje-Šmarje-Podčetrtek-Olimje

DIGITALIZIRANE KONJENIŠKE POTI 

1. Konjeniška pot Dobovec

 2. Konjeniški krog Log

 prenos invest