O NAS

Razvojna agencija Sotla je bila kot zavod ustanovljena v mesecu maju 2001. Ustanovile so jo občine z območja Obsotelja in Kozjanskega in sicer: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah.