RAZVOJ PODEŽELJA – LAS

Podeželski značaj Obsotelja in Kozjanskega je dediščina preteklosti, ko je bila kmetijska dejavnost osnovna gospodarska dejavnost območja. Za to območje je značilno, da je turistično zanimivo, ampak je ponudba skoncentrirana v večjih turističnih centrih, potencial podeželja pa ostaja v veliki meri neizkoriščen, kljub temu da ima bogato kulturno in naravno dediščino.

V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe, čeprav možnosti še niso izkoriščene. Na območju Obsotelja in Kozjanskega imata sedež tudi izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, in sicer Šmarju pri Jelšah, aktivno pa je delujoča tudi Kmetijska zadruga v Šmarju pri Jelšah.

Za razvoj podeželja območja Obsotelja in Kozjanskega skrbi lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja, in sicer LAS Obsotelje in Kozjansko, ki zajema občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Več o aktualnih novicah povezanih z razvojem podeželskega območja Obsotelja in Kozjanskega si lahko preberete na spletni strani LAS OinK.