Na Razvojni agencij Sotla smo bili uspešni z dvema projektoma v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, in sicer projektoma “Ride&Bike II” in “In cultura veritas”, medtem ko je bil tretji projekt, “Doživljaj a la carte”, odložen, kar pomeni, da še vedno obstaja možnost za realizacijo.

V okviru tretjega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 88 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanju v Puli, so člani OzS razpravljali o 63-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih predlogih. Na zasedanju je bilo odobrenih 17 projektnih predlogov, nadaljnjih 7 projektnih predlogov je bilo odloženih, 39 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 12 projektov v skupni vrednosti 13.657.740 EUR ESRR, in sicer:

RIDE&BIKE II
INSPIRACIJA
MITSKI PARK
Carnivora Dinarica
kulTura
Prehistory Adventure
NATURE&WILDLIFE
MINE TOUR
In cultura veritas
LIVING CASTLES
Kaštelir
VEZI NARAVE

V okviru prednostne osi 3 je bilo odobrenih 5 projektov v vrednosti 3.380.873 EUR ESRR, in sicer:

EMERGENCY EuroRegion
CrossCare
2SoKroG
HITRO
ENRAS

Več o vsebini projektov kmalu 🙂

Celotna novica tukaj.