Razvojna agencija Sotla je bila kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil LAS Obsotelje in Kozjansko, uspešna v dveh projektih sodelovanja LAS.
Tako bomo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji operacije “Pametne vasi za jutri”, razvijali pametne rešitve na podeželju, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, bomo to počeli skupaj z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, Centrom Ponovne Uporabe, PE Tuncovec in Občino Rogaška Slatina.
Na drugi strani pa bomo v operaciji “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem”, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj s Kozjanskim parkom, povezovali biosferna območja Slovenije in skušali kar najbolje uporabiti Unsecov znak – Man and Biosphere za prepoznavnost našega območja.

Operaciji sta odobreni na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.”

Veselimo se novih izzivov, znanji in rešitev.