Razvojna agencija Sotla  je, v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska, v četrtek, 6. decembra 2018, organizirala dogodek ˝Dan podjetništva˝, ki se je odvijal v novih prostorih Poslovnega centra Vrelec v Rogaški Slatini.

Z dogodkom, za katerega je bilo veliko zanimanje, smo želeli podjetnikom, obrtnikom in drugim, ki razmišljajo o podjetništvu na območju Obsotelja in Kozjanskega, predstaviti finančne spodbude in možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so načrtovane v letu 2019.

Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, je predstavila Slovensko poslovno točko – SPOT svetovanje Savinjska, v okviru katere se izvajajo celovite podporne storitve za razvoj podjetništva namenjene potencialnim podjetnikom ter MSP.

V uvodu sta prisotne nagovorila mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina in Marko Drofenik direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Rogaška Slatina se vseskozi trudi spodbujati podjetništvo in zagotavljati osnovne pogoje za razvoj podjetništva. V ta namen so že leta 2009 vzpostavili Mrežni podjetniški inkubator Vrelec. V letošnjem letu pa so zgradili nov objekt Poslovni center Vrelec, ki bo  v podporo novim podjetjem.

V nadaljevanju navajamo spodbude, možnosti sofinanciranja in podporne storitve za MSP v prihodnjem letu:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje okrog 125 mio € nepovratnih finančnih sredstev za področja podjetništva, tehnologije, internacionalizacije, lesa, turizma in regionalnega razvoja;
  • Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo tudi v prihodnje nudila podjetjem pomoč pri vstopu na nova tržišča ter jih seznanjala z vso potrebno dokumentacijo, ki jo pri tem potrebujejo. Poleg tega bodo podjetjem še vedno omogočali udeležbo na raznih sejmih, B2B srečanjih, srečanja z raznimi delegacijami ipd.;
  • Slovenski regionalni razvojni sklad bo razpisal ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij, razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev, ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa;
  • Slovenski podjetniški sklad bo nadaljeval s finančnim spodbudami za MSP, in sicer z zagonskimi spodbudami, semenskim kapitalom, tveganim kapitalom, mikrokrediti, garancijami in posebnimi spodbudami za lesarstvo;
  • Spodbude EKO sklada za podjetja pa se nanašajo predvsem na kredite za okoljske naložbe pravnih oseb, nepovratna sredstva za nakup električnih vozil, za izvedbo energetskega pregleda, za skupne naložbe večje energijske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah in za ukrepe URE v podjetjih.

V drugem delu pa so bile predstavljene še obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezane na izvedbo del na gradbenih objektih, ki so stopile v veljavo junija letos.